Skoolinligting

Posbus 5 Thabazimbi
E-Pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 014 777 1583
Faks: 014 777 1483

Kalender

December 2016
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 


img skoolwapen

HOËRSKOOL FRIKKIE MEYER – THABAZIMBI

Matriek Afskeid - https://www.facebook.com/hoerskool.frikkiemeyer/

Prestasies tydens die Oktober vakansie:

IGEE THERON - Gimnastiek algeheel 3de in ouderdomsgroep

HEINRICH HERMAN - Word verkies om SA Bokkie span te verteenwoordig in 7s kode.

VAKATURE – 2017

 

FINANSIËLE POS – Kredieteure Klerk

[BEHEERLIGGAAMPOS]

Minimum Vereistes: Verkorte Pligstaat: Voordele:

•  Graad 12 met 3 jaar finansiële &

   administratiewe werkservaring

   met goeie analitiese- en probleem-

   oplossingsvaardighede

•  Ten volle rekenaarvaardig:

    MS Excel, MS Word en Saspac

•  Ten volle taalvaardigheid   

   (Skryf, Lees en Praat) –

   Afrikaans en Engels

•  Goeie kommunikasievermoë

•  Goeie interpersoonlike   

   verhoudings en moet in  

   spanverband kan funksioneer

•  Moet noukeurig, netjies,

   betroubaar, vriendelik en

   akkuraat wees

•  Vermoë om onder druk te werk met

   minimale toesig

•  Vermoë om rekords te  

   organiseer en te liasseer

•  Moet take kan prioritiseer en kan

   “Multi-task”

•  Ondertekening van  

   vertroulikheidsklousule

 • Hantering van bestelboeke/goedkeuring Hoof en Beheerliggaam
 • Rekonsiliasie van kredieteurstate
 • Betaling van Krediteure per bestelvorm/fakture
 • Daaglikse toevoere vanaf bankstate – Inkomste en Uitgawes
 • Maandelikse Bankrekonsiliasies
 • Voltooiing van bestelvorm en betaling van Salarisse: Beheerliggaampersoneel
 • Opstel en uitreik van Salarisadviese: Beheerliggaam
 • Voltooi bestelvorm en opomaak van DH Pakkette
 • Neem en tik van notules tydens Finansiële Komitee vergaderings
 • Opstel en uitgee van finansiële state van die Skool vir Finansiële Komitee vergaderings
 • Opstel, uitgee en kontrole van vorms vir voorbereiding tydens Begrotingstydperk
 • Begrotingsvergaderings/Begrotingslêer en Finale Begroting
 • Notule en teenwoordigheidslys tydens Ouerbegrotings-vergaderings
 • Jaarlikse oudit – State en bewyse na ouditeure
 • Hulp met tel en inneem van geld tydens Sportbyeenkomste

• Goeie werksomstandighede

• Mededingende salaris

• Dertiende tjek

• Werk slegs gedurende skoolkwartale en/of   

  soos deur die hoof bepaal

• Skoolvakansies

• Werksure 07:00 – 15:00

Algemeen:

• Suksesvolle kandidaat bereid wees vir

   onderhoudvoering.

• Aanstelling sal bekragtig word na drie

  maande se proeftydperk.

Beheerliggaampos aanstelling.

• Salaris onderhandelbaar.

• Diensaanvaarding 1 Januarie 2017

• Indiensopleiding – 21/11/2016 tot 2/12/2016

.

     NAVRAE / AANSOEKE:

     E-pos en/of  faks verkorte Curriculum Vitae asook u Akademiese rekords na een van die volgende adresse: 

HFM Faksnommer 014 777 1483 HFM Telefoon Nr. 014 777 1583 / 084 512 9986
E-Pos Algemene Kantoor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-pos Skoolhoof This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       Sluiting van aansoeke: 31 Oktober 2016

2016

 

  

 

HIERDIE WEEK SE PROGRAM- SIEN FACEBOOK BLAD

Volg ons Facebook blad vir meer nuus HFM Facebook

  

 

 Die boodskap van die Hoof vir 2016                                                                             

 

Gebed vir 2016

 

Prayer for 2016

 

 

                                                                      HFM

Thabazimbi Hoërskool se verhaal begin op 16 Januarie 1951 met ‘n standerd 7- klas in die huidige Thabazimbi Laerskool. So groei HFM tot 'n uitnemende gemeenskapskool, met uitmuntende prestasies tot vandag. In 2011 vier ons skool dan ook reeds sy 50- jarige bestaan. 

Groot waardering aan elke OUER, LEERLING en PERSONEEL wat DIÉ HOËRSKOOL FRIKKIE MEYER help uitbou het gedurende die afgelope jare, asook die wat nogsteeds vir die toekoms, help bou aan ons uitsonderlike skool!  

              DSCF7467 img skoolwapen IMG 3748