Skoolinligting

Posbus 5 Thabazimbi
E-Pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 014 777 1583
Faks: 014 777 1483

Kalender

September 2016
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 


img skoolwapen

HOËRSKOOL FRIKKIE MEYER – THABAZIMBI

VAKATURE – 2016

 

BERADER

[BEHEERLIGGAAMPOS]

 

DOEL VAN DIE POS: Die pos van Berader behels die administrasie van maatskaplikewerkdienste by die skool, asook die bestuur van die maatskaplikewerk department binne die breër skoolkonteks. 

Dit is ‘n voltydse poswaar die posbekleër direk verantwoordelik is vir die bestuur en administrasie van maatskaplikewerkdienste by die skool. Dit sluit in opvolg aksies met die Departement Maatskaplike

Ontwikkeling en ander dienste landswyd, asook die administrasie en fasilitering van uitreikprogramme na die gemeenskap.

Die ideale kandidaat is ‘n voortreflike professionele maatskaplike werkpraktisyn wat uiters gemotiveerd, innoverend en passievol is om die skool se kliniese intervensies te bevorder. Uitgebreide ervaring

en belangstelling in werk met adolessente sal as ‘n aanbeveling dien.

 

 

Minimum Vereistes: Verkorte Pligstaat: Voordele:

• Graad 12 met Maatskaplike Werk

kwalifikasie.

•  Beradingskwalifikasie en relevante

registrasie.

• Ten volle rekenaarvaardig:

Excel, Word en Powerpoint.

• Ten volle taalvaardig:

(Skryf, Lees en Praat) –

Afrikaans en Engels.

• Goeie kommunikasie /

Telefoonetiket.

•Goeie interpersoonlike

verhoudings en moet in

spanverband kan funksioneer.

• Moet noukeurig, netjies,

betroubaar, vriendelik en

akkuraat wees.

•Moet goed onder druk kan

werk.

•Vermoë om records te

organiseer en in stand tehou.

• Moet take kan prioritiseer.

•  Ondertekening van

vertroulikheidsklousule.

• Direk verantwoordelik aan die skoolhoof.

• Bestuur van die Maatskaplike departement, en

   -vrywilligers.

• Implementering van stelsels en procedures om die

Doeltreffende funksionering van die department te

verseker.

• Verskaffing van opleiding en professionele ont-

Wikkelings inisiatiewe aan alle betrokkenes.

• Tik van konfidensiële verslae en terugvoer aan

bestuur.

• Skakeling met departementshoofde om te verseker

dat ‘n holistiese benadering gevolg word ten opsigte

  van die fisiese en emosionele ontwikkeling van

leerders.

• Ondersteuning en begeleiding aan alle leerders m.b.t.

emosionele-, gedrags- en skolastiese problem wat

insluit psigososiale assesserings.

• Skakeling met plaaslike Departement van Maatskap-

Like Ontwikkeling en Welsyns organisasies.

• Fasilitering van uitreikprogramme na die gemeenskap.

• Aanbied van individuele en groepspsigoterapie aan

leerders en die byhou van rekords, insluitend

maatskaplikewerkverslae, relevante statistiek en

psigososiale vorms.

• Koördinering van Inklusiewe Onderwys program.

• Goeie werksomstandighede

• Mededingende salaris

• Dertiende tjek

• Werk slegs gedurende skoolkwartale en/of

Soos deur die hoof bepaal

• Skool vakansies

• Werksure: 07:00 – 15:00

ALGEMEEN:

• Suksesvolle kandidaat moet bereid wees vir

onderhoudvoering.

• Aanstelling sal bekragtig word n drie

maande se proef tydperk.

• Beheerliggaam pos aanstelling.

• Salaris onderhandelbaar.

Diensaanvaarding op 20 Junie 2016

Navrae / Aansoeke: e-pos en/of faks verkorte Curriculum Vitae asook u Akademiese record na een van die volgende adresse: 

 

HFM Faksnommer 086 624 9869 HFM Telefoon Nr. 014 777 1583 / 084 512 9986
E-Pos Algemene Kantoor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-pos Skoolhoof This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                  

Sluiting van Aansoeke: 8 Junie2016 om 14:00

2016

 

 

Die SR bederf vandag ons Hoof mnr Campbell met sy verjaardag-14 April 2016

 

HIERDIE WEEK SE PROGRAM- SIEN FACEBOOK BLAD

Volg ons Facebook blad vir meer nuus HFM Facebook

  

 

 Die boodskap van die Hoof vir 2016

 

Gebed vir 2016

 

Prayer for 2016

 

 

                                                                      HFM

Thabazimbi Hoërskool se verhaal begin op 16 Januarie 1951 met ‘n standerd 7- klas in die huidige Thabazimbi Laerskool. So groei HFM tot 'n uitnemende gemeenskapskool, met uitmuntende prestasies tot vandag. In 2011 vier ons skool dan ook reeds sy 50- jarige bestaan. 

Groot waardering aan elke OUER, LEERLING en PERSONEEL wat DIÉ HOËRSKOOL FRIKKIE MEYER help uitbou het gedurende die afgelope jare, asook die wat nogsteeds vir die toekoms, help bou aan ons uitsonderlike skool!  

              DSCF7467 img skoolwapen IMG 3748