Skoolinligting

Posbus 5 Thabazimbi
E-Pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 014 777 1583
Faks: 014 777 1483

Kalender

January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 


img skoolwapen

HOËRSKOOL FRIKKIE MEYER – THABAZIMBI

Neem Kennis:

 

OPLAAI VAN LEERDERS

Ons doen ‘n beroep op ouers om leerders òf by die hek in Dertiende laan òf by die busterasse binne die

skoolgrond op- en af te laai. Die hoeveelheid verkeer tussen die skool en die koshuis bly ‘n probleem wat

verkeersvloei belemmer en veiligheid van voetgangers in gedrang bring. Die verbypad tussen die skool

en koshuis word dus gesluit vir verkeer op die tye soos op die vertoonborde synde 6:30 – 7:15 en 13:30

– 14:15 te wees. Neem ook kennis dat die hek in Tambotiestraat tydens hierdie periodes slegs ‘n

toegangshek is end at alle verkeer via die servituutpad die skoolgronde verlaat.

DROP OFF ZONES FOR LEARNERS

To ensure a safe environment for pedestrians and to reduce the volume of traffic we are closing the

road between the school and the hostel for traffic. Learners should therefore be dropped off and picked

up either at the gate in 13 th Avenue or at the terraces inside the grounds where the busses usually stop.

This arrangement will be implemented from 06:30 – 07:15 and in the afternoon from 13:30 – 14:15.

Parents should also take note that the gate in Tambotiestreet will be used as an entrance during these

times and the exit will be the service road next to the school.

 

BEHEERLIGGAAM TUSSENVERKIESING

Aan die einde van 2016 het twee vakatures in die BL ontstaan. ‘n Tussenverkiesing word gehou op

Dinsdag, 7 Februarie 2017, om hierdie poste te vul. Kandidate kan genomineer word vir die verkiesing

vanaf Maandag, 30 Januarie 2017 om 08:00, tot Maandag, 6 Februarie 2017 om 15:00. Nominasievorms

kan by die Algemene Kantoor tydens skoolure afgehaal word. Die vorms, volledig voltooi deur die

nomineerder, sekondant en genomineerde, word by die verkiesingsbeampte ingedien voor die

verkiesing. Slegs ouers van ingeskrewe leerders is stemgeregtig.

SCHOOL GOVERNING BODY BY-ELECTION

Two vacancies exist for SGB representatives and a by-election will be held on the 7 th of February to fill

these vacancies. Candidates can be nominated for the election from Monday, 30 January 2017 at 08:00,

to Monday, 6 February 2017 at 15:00. Candidates can by nominated by completing the nomination

document which is available at the school’s General Office during school hours. Documents must be

completed thoroughly and submitted to the appointed Electoral Officer before the election. The voters’

roll consists of all parents who have learners enrolled at our school.

2017

 

  

Ons skool spog met 100% matriekslaagsyfer. Een van 6 skole wat hierdie toekenning in die Limpopo provinsie ontvang.
 
- Top 1 posisie 1 skool mbt 100% slaagsyfer met 144 gr 12 leerders wat slaag met 96 wat kwalifiseer vir Universiteitstoelating.
 
- Top 17 posisie 17 skool met 144 gr 12 leerders wat slaag met 96 wat kwalifiseer vir Universiteitstoelating.
 
- Top 3 posisie 3 skool met 144 graad 12 leerders wat slaag met 96 mbt Universiteitstoelating met 66.7%
 
- Top 11 posisie 11 leerder in die provinsie met 1684 punte: Lesne Pauw 93.4%
 
- Top 1 Geskiedenis leerder posisie 1 in die provimsie met 94% Lesne Pauw

 

HIERDIE WEEK SE PROGRAM- SIEN FACEBOOK BLAD

Volg ons Facebook blad vir meer nuus HFM Facebook

  

 

 

                                                                      HFM

Thabazimbi Hoërskool se verhaal begin op 16 Januarie 1951 met ‘n standerd 7- klas in die huidige Thabazimbi Laerskool. So groei HFM tot 'n uitnemende gemeenskapskool, met uitmuntende prestasies tot vandag. In 2011 vier ons skool dan ook reeds sy 50- jarige bestaan. 

Groot waardering aan elke OUER, LEERLING en PERSONEEL wat DIÉ HOËRSKOOL FRIKKIE MEYER help uitbou het gedurende die afgelope jare, asook die wat nogsteeds vir die toekoms, help bou aan ons uitsonderlike skool!  

              DSCF7467 img skoolwapen IMG 3748