Me. M. Meyer

Kontakbesonderhede

078 579 1116

berader@hfm.co.za

Werksure

Maandag – Vrydag

08:00 – 14:30

I-Care

I-Care, onder die begeleiding van Beheerliggaam ondervoorsitter, Me. Marisa Lategan is ‘n projek by die skool wat minder bevoorregte kinders ondersteun deur middel van verskeie projekte.  Hierdie projekte sluit ons skool se broodjie-projek in.  Leerders word op verskillende maniere verwys en die program word gekoördineer deur Me. Melanie Meyer.

Indien enige ouer wil betrokke raak en of graag ‘n bydrae wil maak, kontak Marisa Lategan by 083 304 0745.

Vir enige ander navrae kontak gerus vir Mev Melanie Meyer – Maatskaplike berader / Inklusief