Ons onderneem

Berader

Me. T. van Wyk

Kontakbesonderhede

062 460 3837

berader@hfm.co.za

Werksure

Maandag – Vrydag

08:00 – 14:30

I-Care

I-Care is ‘n projek by die skool wat minder bevoorregte kinders ondersteun deur middel van verskeie projekte.  Hierdie projekte sluit ons skool se broodjie-projek in.  Leerders word op verskillende maniere verwys en die program word gekoördineer deur Me. T. van Wyk.

Indien enige ouer wil betrokke raak en of graag ‘n bydrae wil maak, kontak asseblief Me. T. van Wyk