I-Care onder begeleiding van o.voors. Beheerliggaam Mev Marisa Lategan. I-Care is ‘n broodjie-projek by die skool wat minder bevoorregte kinders ondersteun.  Leerders word op verskillende maniere verwys en die program word gekoördineer deur Mev Melanie Meyer – Ondersteuningspersoneel.

Indien enige ouer wil betrokke raak en of graag ‘n bydrae wil maak, kontak Marisa Lategan 083 304 0745.

Vir enige navrae kontak asb vir Mev Melanie Meyer – Maatskaplike berader / Inklusief 014 777 1583.