Frikkies gee om

Groeigroepe :

Weekliks pouses.

Gebedsgroep vir ouers wat bid vir HFM:

Kontak:

Ninette de Aguiar : 076 157 4300

Marlé Jordaan : 083  276 7672