Afrikaans HT/EAT

Me. C.W. Booyens

Me. M.E. van Jaarsveld

Engels HT/EAT

Me. A.M.J. de Witt

Me. M.R. Jacobs

Wiskunde

Mnr. J.C. Schmidt

Mnr. H. Smith

Mnr. P. van Huyssteen

Wiskundige Geletterdheid

Me. A. Meintjes

Tegniese Wiskunde

Mnr. P. van Huyssteen

Lewensoriëntering

Mnr. M.C. Grobler

Ekonomie

Me. M. Johnston

Geskiedenis

Mnr. H.W. Buys

Gasvryheidstudies

Me. M. Jordaan

Toerisme

Me. H.C. Swart

Rekeningkunde

Me. J.E. Erasmus

Besigheidstudies

Me. B. Kleynhans

Lewenswetenskap

Me. A.M. Senekal

Me. M.J. Pieterse

Fisiese Wetenskappe

Me. C. Els

Mnr. A.S. Oelofse

Tegniese Wetenskappe

Me. R. Steenekamp

Rekenaartoepassingstegnologie

Me. A.F. Snyman

Inligtingstegnologie

Me. M. van Niekerk

Elektriese Tegnologie

Mnr. W.D.J. Steyn

Inenieursgrafika en Ontwerp

Mnr. D.J. Fouché

Geografie

Me. A.M. Boshoff

Visuele Kuns

Me. H.C. Swart

Landbou-Wetenskap

Me. S. van Huyssteen

Siviele Tegnologie

Mnr. J. Meintjes