Afrikaans HT/EAT

Me. M.J. Boshoff

Me. L.H. Vorster

Engels HT/EAT

Me. A. Briel

Me. A.M.J. de Witt

Wiskunde

Mnr. H. Smith

Wiskundige Geletterdheid

Mnr. H.W. Buys

Me. E. Fouché

Mnr. P. van Huyssteen

Tegniese Wiskunde

Mnr. P. van Huyssteen

Lewensoriëntering

Mnr. M.C. Grobler

Ekonomie

Me. M. Johnston

Geskiedenis

Mnr. H.W. Buys

Gasvryheidstudies

Me. M. Jordaan

Toerisme

Me. H. C. Swart

Rekeningkunde

Me. J.E. Erasmus

Besigheidstudies

Me. B. Kleynhans

Lewenswetenskap

Me. A.M. Senekal

Fisiese Wetenskap

Me. C. Els

Tegniese Wetenskap

Mnr. A.S. Oelofse

Rekenaartoepassingstegnologie

Me. A.F. Snyman

Inligtingstegnologie

Me. M. van Niekerk

Elektriese Tegnologie

Mnr. W.D.J Steyn

Inenieursgrafika en Ontwerp

Mnr. D.J. Fouché

Geografie

Me. L. von Wielligh

Visuele Kuns

Me. H.C. Swart

Landbouwetenskap

Me. S. van Huyssteen

Siviele Tegnologie

Mnr. J. Meintjes