Afrikaans HT/EAT

Me. M.J. Boshoff

Me. J.F. Coetzee

Me. L.H. Vorster

Engels HT/EAT

Me. A.M.J. de Witt

Me. A. Jordaan

Wiskunde

Mnr. J.C. Schmidt

Wiskundige Geletterdheid

Me. E. Fouché

Tegniese Wiskunde

Mnr. P. van Huyssteen

Lewensoriëntering

Mnr. M.C. Grobler

Me. C. Schoeman

Ekonomie

Me. M. Johnston

Geskiedenis

Mnr. H.W. Buys

Mnr Campbell

Mnr. C.A. Campbell

Gasvryheidstudies

Me. M. Jordaan

Toerisme

Me. H.C. Swart

Rekeningkunde

Me. J.E. Erasmus

Besigheidstudies

Me. J.H. van Rensburg

Lewenswetenskap

Me. M.J. Pieterse

Fisiese Wetenskap

Mnr. A.S. Oelofse

Tegniese Wetenskap

Me. C. Els

Rekenaartoepassingstegnologie

Me. A.F. Snyman

Inligtingstegnologie

Me. M. van Niekerk

Elektriese Tegnologie

Mnr. W.D.J. Steyn

Inenieursgrafika en Ontwerp

Mnr. D.J. Fouché

Geografie

Me. L. von Wielligh

Visuele Kuns

Me. H.C. Swart

Siviele Tegnologie

Mnr. J. Meintjes