Mnr. H. Smith

Koshuisvader

076 152 5071

Mnr. C. Snyman

Superintendent

082 553 2578

Mnr. J. Meintjes

Koedoe koshuis

Diensdoenende personeel 

083 391 4330

Mnr. P. van Huyssteen

Koedoe koshuis

Diensdoenende personeel 

079 874 8285

Mnr. H.W. Buys

Koedoe koshuis

Instaan personeel 

Mnr. C.J. van der Merwe

Koedoe koshuis

Instaan personeel 

Mnr. R. Fourie

Koedoe koshuis

Instaan personeel 

Me. L. Smith

Impala koshuis

Diensdoenende personeel  

082 407 7464

Me. A. Schoeman

Impala koshuis

Diensdoenende personeel 

071 878 8174

Me. M. van Niekerk

Impala koshuis

Instaan personeel

Me. K. Erasmus

Matrone

Me. M. van Niekerk

Assistent matrone