Ons onderneem

Koshuis Personeel

Mnr. H. Smith

Koshuisvader

076 152 5071

Mnr. C. Snyman

Superintendent

082 553 2578

Mnr. J. Meintjes

Koedoe koshuis

Diensdoenende personeel 

083 391 4330

Mnr. W. Steyn

Koedoe koshuis

Diensdoenende personeel 

082 214 2143

Mnr. H.W. Buys

Koedoe koshuis

Diensdoenende personeel 

072 527 3999

Mnr. R. Fourie

Koedoe koshuis

Diensdoenende personeel 

064 355 4263

Frikkie Meyer

Me. M. Pelser

Impala koshuis

Diensdoenende personeel  

Me. A. Schoeman

Impala koshuis

Diensdoenende personeel 

071 878 8174

Me. M. van Niekerk

Impala koshuis

Instaan personeel

Me. K. Erasmus

Matrone

Me. M. van Niekerk

Assistent matrone