Mnr. H. Smith

Koshuisvader

076 152 5071

Mnr. C. Snyman

Superintendent

082 553 2578

Mnr. J. Meintjes

Koedoe koshuis

Diensdoenendepersoneel 

083 391 4330

Mnr. P. van Huyssteen

Koedoe koshuis

Diensdoenendepersoneel 

079 874 8285

Mnr. H.W. Buys

Koedoe koshuis

Diensdoenendepersoneel 

Me. L. Smith

Impala koshuis

Diensdoenendepersoneel 

082 407 7464

Me. B. Kleynhans

Impala koshuis

Diensdoenendepersoneel 

073 467 9528

Me. K. Erasmus

Matrone

Me. M. van Niekerk

Assistent matrone