Ons onderneem

Koshuis

Oorsig

Sedert die ontstaan van Frikkie Meyer vorm koshuise ‘n integrale deel van die skool en die fasiliteite wat dit bied. Die seunskoshuis staan bekend as Koedoe koshuis en die dogterskoshuis as Impala koshuis, gegrond op die Bosveld-ruimte waarbinne die skool gesetel is. Omdat ons voedingsarea oor ‘n wye gebied strek, bied dit die geleentheid aan leerders om ‘n tweede huis, weg van die ouerhuis, te hê.

Ten spyte van die veranderende tye waarin ons leef, poog ons om steeds tradisies te laat voortleef, binne die kader van ‘n wetlike raamwerk. Koshuisgelde is bekostigbaar, gemeet aan die tendense in omliggende areas en bly dit steeds ‘n finansieel haalbare en voordelige opsie vir leerders en ouers.