Ons onderneem

Graad 10 tot 12

Verpligte vakke

Afrikaans HT/EAT

English HL/FAL

Wiskunde/ Wiskunde Geletterdheid

Lewensoriëntering

Keuse vakke

Besigheidstudies

Ekonomie

Elektriese Tegnologie

Fisiese Wetenskap

Gasvryheidstudies

Geografie

Geskiedenis

IGO

IT

Landbouwetenskap

Lewenswetenskap

Rekenaartoepassingstegnologie

Rekeningkunde

Siviele Tegnologie

Tegniese Wetenskap

Tegniese Wiskunde

Toerisme

Visuele Kunste