Ons onderneem

Promosie-en progressievereistes

Leerders het ‘n minimum vereiste waarin hulle moet voldoen om te promofeer na die volgende graad.

Graad 8 en Graad 9

Promosie-en progressievereistes 

vir Graad 8 en Graad 9 vakke

Taal op Huistaalvlak

 

Vlak 4 (50-59%)

 

Taal op Eerste
Addisionele Taalvlak

Vlak 3 (40-49%)

Wiskunde

Vlak 3 (40 – 49%)

Ander

Vlak 4 (40-49%)  

In enige DRIE ander vakke

              

 

Vlak 2 (30-39%)

In enige TWEE ander vakke

 

Graad 10 tot Graad 12

Promosie-en progressievereistes 

vir Graad 10 tot Graad 12 vakke

Taal op Huistaalvlak

 

40%

Ander

 

40% in TWEE vakke   

30% in DRIE ander vakke