Skoolgeld

Skoolgeld vir 2020 beloop R20 900,00 per leerder per jaar.

Koshuisgeld

Koshuisgeld vir 2020 beloop R24 000,00 per leerder per jaar.