Skoolgeld

Skoolgeld vir 2019 beloop R19 195,00 per leerder per jaar.

Koshuisgeld

Koshuisgeld vir 2019 beloop R24 000,00 per leerder per jaar.