Ons onderneem

Skoolgeld

Skoolgeld vir 2020 beloop R23 870,00 per leerder per jaar.

Koshuisgeld

Koshuisgeld vir 2020 beloop R25 000,00 per leerder per jaar.

Bankbesonderhede: skool


absa bank thabazimbi

takkode:             334346

rekeningnr.:      1580 390 141

verwysingsnr.:  Leerder se toelatingsnr,

                            Voorletter en van

faksnr.:               086 624 9869/ 014 777 1483

epos:                   info@hfm.co.z

BANKBESONDERHEDE: Koshuis


ABSA BANK THABAZIMBI

TAKKODE:             334346

REKENINGNR.:      1580 390 168

VERWYSINGSNR.: LEERDER SE TOELATINGSNR,

                            VOORLETTER EN VAN

FAKSNR.:               086 624 9869/ 014 777 1483

EPOS:                   INFO@HFM.CO.ZA