Ons onderneem

Graad 8 en 9

Die vakke is VERPLIGTEND

Graad 8 en Graad 9 leerders het nege vakke wat vir hulle verpligtend is.

Afrikaans HT/EAT

English HL/FAL

Wiskunde

Lewensoriëntering

Ekonomiese-en Bestuurswetenskappe

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Skeppende Kunste

Tegnologie