mnr C

Mnr CA Campbell
Skoolhoof

Geskiedenis

Sosiale Wetenskappe - Geskiedenis

Me M Boshoff

Adjunkhoof: Akademie

Afrikaans Huistaal & Afrikaans Eerste Addisionele Taal

English Home Language & First Additional Language

Lewensoriëntering

martie
lorraine

Mev L Vorster

Vakhoof: Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Vakhoof HL: Me A de Witt

Mev A de Witt

Vakhoof: English Home Language & First Additional Language (Gr 10 – 12)

adeleen

Me A Buys

Vakhoof: English Home language & First additional Language (Gr 8 & 9)

celia

Me C Schoeman

Vakhoof: Lewensoriëntering

Mnr T Schmidt

Interne Adjunkhoof: Buite kurrikulêr

 Wiskunde

Wiskundige Geletterdheid

Tegniese Wiskunde

tiaan
berna

  Me B Kriel

  Vakhoof: Wiskunde  & Tegniese       Wiskunde 

  Gr 8 – 11

Me K Vorster

Vakhoof: Wiskundige Geletterdheid 

Gr 10 – 12

Mev MJ Pieterse

Departementshoof

Lewenswetenskappe

Landbouwetenskappe

Gasvryheidstudies

marlien

Me C Els

Interne Departementshoof

Geografie

Sosiale Wetenskappe Geografie & Geskiedenis

chrisna

Me L von Wielligh

Vakhoof: Geografie

Sosiale Wetenskappe Geografie & Geskiedenis

lusette

Me M Senekal

Interne Departementshoof

Natuurwetenskappe Biologie

Gr 8 & 9

mariaan

Me A Snyman

Interne Departementshoof

RTT &  IT

Ekonomie

Rekeningkunde

Besigheidstudies

Ekonomiese Bestuurswetenskappe

ansa

Mnr A Oelofse

Interne Departementshoof

Fisiese Wetenskappe

Tegniese Wetenskappe

NW Wetenskap

Tegniese Vakke

andre

Mnr W Steyn

Vakhoof:

IGO

Elektriese Tegnologie

Siviele Tegnologie

Tegnologie – IGO

willem

Mev J Erasmus

Interne Departementshoof

Visuele Kuns

Toerisme

Skeppende Kuns

juanita